สินเชื่อออมสิน

สินเชื่อธนาคาร

คนละครึ่ง รอบเก็บตก

ออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อแล้ววงเงินกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ