คนละครึ่ง รอบเก็บตก

คนละครึ่ง รอบเก็บตก เปิดลงทะเบียนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ 7 เเสนสิทธิ์

คนละครึ่ง เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนเพิ่มพรุ่งนี้ สำหรับ 7 แสนสิทธิ์ ที่ไม่ผ่านการตรวจ
สอบสิทธิในรอบที่ผ่านมาย้ำไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                                   ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)                                                                      วันนี้ (18 พ.ย.)นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เพิ่มเติมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หรือวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 722,598 สิทธิ์
โดยเป็นการรวบรวมสิทธิคงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในรอบที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเตรียมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com
ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับ
สิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ
มาตรการช้อปดีมีคืนได้ สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกว่า 7 แสนสิทธิดังกล่าว เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ตลอดจนพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

  • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
  • จำนวน 722,598 สิทธิ์
  • www.คนละครึ่ง.com
  • เวลา 06.00 – 23.00 น.
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน
  • ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง